+38(044) 228-9-222

Вхід

Вхід

Сплатити

Стати партнером Стати учасником
Організатори
Організатори

П’ять аспектів поводження з відходами

П’ять аспектів поводження з відходами

 

          За даними Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй  загальний обсяг відходів у країнах Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі останнім часом зростає на 2% щороку. Більш вражаючи статистичні дані стосуються твердих побутових відходів*. Так, наприклад, відзначається, що починаючи з 2007 року їх утворення по всьому  світові перевищило 2 млрд. тонн і ця кількість щорічно зростає на 7%. У нашій країні за 2011 рік утворилось близько 52 млн. м³ побутових відходів, що дорівнює близько 13 млн. тонн. Отже, покращення та вдосконалення механізмів поводження з побутовими відходами є однією з нагальних суспільних потреб, яка потребує ретельної уваги та виважених рішень.

           На перший погляд, поводження з відходами не здається занадто складним процесом. Все що потрібно, це розставити контейнери, зібрати сміття та відвезти його на сміттєзвалище або на переробку. Проте, насправді,  цей процес виявляється набагато складнішим та вимагає точної та чіткої координації дій його учасників. У світовій практиці поводження з побутовими відходами відзначаються п’ять неодмінних аспектів цього процесу, а саме: соціальний, економічний, політичний, інституційний та   фінансовий. Кожний із цих аспектів не є самодостатнім, а, навпаки, вимагає гармонійного та комплексного поєднання зусиль задля забезпечення ефективності поводження з відходами. Наприклад, якщо ми маємо  технологічні та інституційні компоненти, але недостатньо фінансування, то, природно, що перспективи розвитку галузі стають достатньо примарними. Разом з тим, лише матеріально-технічних, організаційних та фінансових спроможностей недостатньо для ефективного функціонування системи. Її необхідною складовою є соціальний аспект, який передбачає створення культури поводження з відходами як на мікро-рівні (пересічні громадяни) так і на макро-рівні (держава). Сутність соціальної складової може буде зведена до розробки механізмів взаємодії громадськості та установ які працюють у сфері рециклінгу, підвищення рівня обізнаності та інформованості населення у питаннях поводження з відходами, сприяння участі громадськості в процесах планування, впровадження та експлуатації систем збору побутових відходів. Економічний аспект поводження з твердими відходами має на меті загальну економічну ефективність утилізації відходів та передбачає сприяння продуктивності та розвитку міського господарства за рахунок ефективного забезпечення збору та утилізації відходів. Крім цього він спрямований на забезпечення екологічно безпечного збирання та утилізації відходів, в тому числі і небезпечних виробничих промислових відходів, забезпечення загальної економічної ефективності системи поводження з побутовими відходами, сприяння мінімізації відходів, збереження, відновлення та повторне використання відходів, створення робочих місць. Політичний аспект поводження з відходами є найбільш важливим для сталого розвитку галузі та має на меті: визначення суспільних цілей та пріоритетів у сфері поводження з відходами, мобілізація громадськості щодо підтримки цих цілей та розробку відповідної нормативно-правової бази. Інституційний компонент полягає у створенні ефективного механізму поводження з відходами на муніципальному та обласному рівні, введенні відповідних методів і процедур, заохоченні конкуренції шляхом залучення приватного сектора, підвищенні ефективності галузі. Фінансовий аспект спрямований на створення систем бюджетування та облік витрат у сфері поводження з відходами, для надання прозорості стосовно витрат у галузі, забезпечення основи для планування та підвищення ефективності роботи операторів, та мобілізації необхідних інвестиційних ресурсів.

 

? Тверді побутові відходи (ТПВ) - це відходи, які утворюються в процесі життя та діяльності людини і накопичуються у житлових будинках, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах.

Повернутись


Інші публікації