+38(044) 228-9-222

Вхід

Вхід

Сплатити

Стати партнером Стати учасником
Організатори
Організатори

Законодавство

23.08.2012 Закон України "Про відходи"

     Закон України "Про відходи" визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України.

 

 

23.08.2012 Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

     Метою національної екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

     Національна екологічна політика спрямована на досягнення наступних стратегічних цілей: підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки, досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного середовища, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі, забезпечення екологічно збалансованого природокористування та удосконалення регіональної екологічної політики.

 

 

23.08.2012 Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

     Закон спрямований на регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

 

 

23.08.2012 Порядок збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки)

     Порядок спрямовано на забезпечення збирання, сортування, транспортування, переробку та утилізацію використаної тари (упаковки), ощадливе використання матеріально-сировинних і енергетичних ресурсів та на захист довкілля. Він є обов'язковим для виконання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, які використовують тару (упаковку), здійснюють діяльність, пов'язану з її збиранням, сортуванням, транспортуванням, переробкою та утилізацією, а також імпортерів продукції у тарі (упаковці).

 

 

29.08.2012 Класифікатор відходів

       Класифікатор відходів входить до державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор відходів забезпечує інформаційне підтримування у вирішенні широкого кола питань державного управління відходами та ресурсовикористанням на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, у галузі екології, захисту життя та здоров'я населення, безпеки праці, ресурсозбереження, структурної перебудови економіки, сертифікації продукції (послуг) та систем якості.

      Використання класифікатора створює нормативну базу для проведення порівнювального аналізу структури та обсягу утворення відходів у межах Європейської статистики усіх видів економічної діяльності, у тому числі Європейської виробничої статистики, статистики агрокомплексу, статистики послуг, а також порівнювального аналізу послуг, пов'язаних з відходами, на міжгалузевому, державному, міждержавному рівнях.

 

 

 


Наші партнери та спонсори