+38(044) 228-9-222

Вхід

Вхід

Сплатити

Стати партнером Стати учасником
Організатори
Організатори

Міжнародний досвід у сфері освіти

27.08.2012 Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України»

 

     24–26 квітня 2012 року в м. Києві відбувся Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України», який проходив за сприяння Кабінету Міністрів України. Організаторами Форуму є Міністерство екології та природних ресурсів України, Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів та Всеукраїнська екологічна ліга.

     Метою Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» є інтеграція стратегії «зеленої» економіки в суспільно-політичне, економічне та соціальне життя України для забезпечення збалансованого (сталого) розвитку держави, співпраця органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу в розв’язанні екологічних проблем, впровадження «чистих», ресурсо- та енергоефективних технологій в усіх галузях економіки, екологічно збалансованої системи природокористування і збереження екосистем, гарантування екологічної безпеки для здоров’я та життя населення, а також міжнародне співробітництво та розроблення рекомендацій для комплексної охорони довкілля.

     У пленарному засіданні конференції «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні» взяли участь представники міжнародних організацій. Директорка представництва Програми розвитку Організації об’єднаних націй в Україні пані Рікарда Рігер виступила з доповіддю, присвяченою питанням сталого розвитку в світі та в Україні. «Чим більше ми будемо відкладати перетворення, тим вищою буде ціна, яку ми заплатимо. У середньостроковій і довгостроковій перспективі виникне потреба у новому способі життя, моделі виробництва та споживання. Розумно буде прискорити перехід до сталого розвитку і зробити нашу економіку «зеленою» зараз. У цьому питанні Україна дійсно може стати регіональним лідером і керувати змінами в бік сталого розвитку. «Ріо +20» – це хороша можливість для нас, щоб підтвердити нашу прихильність до забезпечення сталого розвитку», – підкреслила пані Рігер, маючи на увазі Конференцію зі сталого розвитку «Ріо + 20», заплановану ООН на червень 2012 року.

    Координатор екологічних програм Європейської комісії в Україні пан Анджей Янушевський під час свого виступу зазначив, що Україна має досвід реалізації масштабних проектів. За роки незалежності було започатковано політичний процес євроінтеграції і нині на порядку денному – підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, створення глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. «Ми підтримуємо такі наміри і заявляємо, що у процесах розбудови загальноєвропейської безпеки і стабільності, учасником яких є Україна, одним з пріоритетних напрямів має стати вироблення надійних гарантій захисту довкілля на засадах збалансованого розвитку. Соціально та екологічно орієнтована економіка, розвинуте громадянське суспільство – засадничі поняття збалансованого розвитку і водночас – ознаки сучасної демократичної держави, якою має стати Україна».

    У роботі Форуму взяли участь представники влади, місцевого самоврядування, громадськості, провідних наукових установ, бізнесу, українських та міжнародних організацій. Протягом трьох днів було проведено ряд заходів, серед яких – Міжнародна конференція «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні», Всеукраїнська науково-практична конференція «Національна система освіти для збалансованого розвитку», Всеукраїнський конкурс-захист проектів студентів та аспірантів «На шляху до збалансованого розвитку та “зеленої” економіки», а також Бізнес-форум «Формування національної політики збалансованого виробництва і споживання: спільні дії влади, бізнесу і громадськості».

Важливою складовою Форуму стала Всеукраїнська науково-практична конференція «Національна система освіти для збалансованого розвитку». Обговорення доповідей відбувалося за повного розуміння всіма учасниками актуальності завдань виховання та освіти шляхом формування нового екологічного мислення. Вимоги концепції загальної екологізації знайшли відображення у доповідях з проблем удосконалення екологічної освіти у загальній ти вищий школі, де в умовах сталого розвитку визначається нова поведінкова домінанта людини в природі й відбувається формування найважливіших якостей людської особистості. Підкреслено особливе значення неформальної екологічної освіти, яку здійснюють освітяни, науковці, державні діячі, фахівці-екологи, громадськість, ЗМІ та ін. Слушні пропозиції знайшли відображення в ухвалі, прийнятій за результатами відкритої дискусії, проведеної у рамках конференції. Цікавою подією в рамках цього заходу стала презентація інтерактивного мультимедійного освітньо-виховного комплексу, який може бути впроваджений та допоможе втілювати запропоновані учасниками ідеї щодо впровадження освіти для збалансованого розвитку.

     Невід’ємною складовою Форуму є V Міжнародна виставка «Довкілля-2012», яка включала в себе такі пріоритетні напрями екологічної політики держави, як екологічна політика та менеджмент, екологічні технології та моніторинг, управління відходами, охорона атмосферного повітря, альтернативна енергетика та біопаливо, органічне землеробство, водні ресурси, ліси та збалансоване лісокористування, екологічно чисте житло, здоров’я, рекреація, туризм, екологічна освіта та наука, ядерна та радіаційна безпека та ін. В експозиції виставки широко і дуже різноманітно були представлені екологічні програми великих промислових підприємств нашої країни та іноземні компанії. Експозиція національних природних парків України розкрила перед відвідувачами всю розмаїтість і красу заповідних куточків Карпат, Криму, українського Поділля та Придністров’я.

 

     Підсумовуючи роботу Форуму, учасники ухвалили Резолюцію Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України», в якій запропонували конкретні шляхи для реалізації концепції «зеленої» економіки в контексті збалансованого розвитку, що сприятиме подоланню бідності, створенню додаткових робочих місць, соціальному розвитку і поліпшенню стану довкілля.

 

Джерело: http://www.menr.gov.ua/


Наші партнери та спонсори